Postup pri reklamácii tovaru

Ak ste na tovar zakúpenom v našom internetovom obchode www.snipit.sk našli chybu materiálu alebo jeho spracovanie, či inú výrobnú chybu, možno ho v záručnej lehote zaslať na posúdenie na našu adresu pre reklamácie a výmeny tovaru:

MAV Trading s.r.o.
Broučkova 7150
760 01 Zlín
Česká republika

Prosím nezabudnite na zasielku napísať ID (828). Dolezite!

Pre stiahnutie: 

Do balíka prosím priložte kópiu faktúry a písomný Popis vady, ktorý musí obsahovať aj dátum a podpis. Vybaviť reklamáciu sme povinní zo zákona do 30 dní, ale k spokojnosti zákazníkov sa snažíme reklamácie vybavovať vo výrazne kratšej dobe.

Odporúčame vopred poslať fotky reklamovaného produktu na [email protected], kde Vám bude predbežne informovaný, či sa vady na výrobku javí ako vady výrobné.