Postup pri vrátení tovaru


Ak ste sa rozhodli využiť zákonné lehoty na vrátenie tovaru, musíte nám túto skutočnosť oznámiť najneskôr do 14.dne od obdržania tovaru buď písomne, alebo na e-mail info@snipit.sk. Následne, najneskôr 14tý deň od doručenia, tovar zaslať na našu adresu pre Pre reklamácie a vrátenie tovaru:

MAV Trading s.r.o.
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
ID: 828
Prosím nezabudnite na zasielku napísať ID (828). Dolezite!

Do balíka prosím priložte kópiu faktúry a písomnú Žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s § 53 (7) Občianskeho zákonníka. Žiadosť musí obsahovať číslo účtu pre vrátenie peňazí, dátum a podpis. Peniaze Vám budú vrátené najneskôr do 15 dní od obdržania vráteného tovaru.

* Upozorňujeme Vás, že pre vrátenie plnej kúpnej ceny tovaru musí byť nepoužívaný, nepoškodený a v originálnom obale.

 

Na stiahnutie: